Pôžička pre Vás - rady tipy

Možnosť získania pôžičiek

Pôžičky sa zvyčajne vystavujú podľa predloženého príjmu. Určité typy si nevyžaduju predloženie. Klasickým postupom je ručenie ručiteľa. Veľmi dôležité je pred uzatvorením pôžičky navštíviť viac bánk a získať viacero ponúk.Kontokorentný úver

je najrozšírenejším bankovým úverom. Jeho základom je kontokorentný účet vedený v banke, ktorý je kombináciou vkladového a úverového účtu. Na tento účet prichádzajú všetky príjmy príslušného ekonomického subjektu a na druhej strane sa z neho uskutočňujú všetky platby. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, bežný účet sa dostáva do debetu.

Žiadajte si o debet vo svojej banke

Pôžičky

  • links

Pôžičky - Banky

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Jej jednou z úloh monetárnej politiky je ovplivňovanie množstva peňazí v obehu zvyšovaním alebo znižovaním diskontnej sadzby pre komerčné banky.